ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่  4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2564 )
คลิกที่นี่    ประกาศสำนักงานอัยการคดีเยาวชนฯ เรื่องประกาศผลผู้ชนะฯ
เอกสารแนบท้ายประกาศ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนฯ

 >>>> เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นางสาวเสาวนีย์ สุขบำรุง อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

 >>>> เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางสาวนิภา น้อยมล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566   ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

 >>>> เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายอติชาต หงษ์ทอง อัยการจังหวัดจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันนวมินทร มหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ โดยในเวลา 07.00 นาฬิกา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และในเวลา 08.15 นาฬิกา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 >>>> เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ,สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี และสำนักงานคดีแรงงานภาค 4 ร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณ ลานหน้าเสาธงอาคารสำนักงานคดปกครองอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

 >>>> เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 7.00 น. และเวลา 18.00 น. นาวสาวรัฐพร จักรนวรัตน์ ตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 >>>> เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 7.00 น. นางสาวนิภา น้อยมล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันรพี เพื่อเทิดทูนและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น.   ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี

 >> เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 7.30 นาฬิกา นางสาวนิภา น้อยมล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.15 น.   ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ

 >> เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 7.30 นาฬิกา นางสาวรัฐพร จักรนวรัตน์ อัยการผู้ช่วย เป็นตัวแทนและนำบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.15 น.   ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

          โดยพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  ในศาลจังหวัดอุดรธานี  พ.ศ.2538  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 112  ตอนที่  6  หน้า  19  ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2538  นั้น

          สำนักงานอัยการสูงสุดจึงจำเป็นต้องจัดตั้งสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีด้านคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดังนั้น สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) จึงได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2538  ซึ่งมีเขตอำนาจตลอดจังหวัดอุดรธานี  โดยในการเปิดทำการครั้งแรกบริเวณอาคารด้านล่างของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี  เลขที่  72/1  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี

          ในปี พ.ศ.2546  ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2546  ข้อ  39  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  เล่ม  120  ตอน  117  ลงวันที่  1  ธันวาคม  2546  เปลี่ยนแปลงชื่อสำนักงานอัยการในภูมิภาคจากเดิมคือ สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) เป็นสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

          ต่อมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการสร้างอาคารขึ้นใหม่เป็นอาคารสำนักงานอัยการอุดรธานี 2  อาคาร 3 ชั้น   ซึ่งสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีได้ย้ายที่ทำการใหม่  โดยย้ายที่ทำการมาอยู่บริเวณชั้น  1  อาคารสำนักงานอัยการคดีปกครองอุดรธานี  2  ตั้งแต่วันที่  19  พฤษภาคม  2556 จนถึงปัจจุบัน

          สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีมีอำนาจหน้าที่พิจารณาคดีที่ส่งมาจากสถานีตำรวจภูธรภายในจังหวัดอุดรธานีจำนวน  23  แห่ง

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

          สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี  มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินคดีอาญาทั้งปวงที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี  ซึ่งหมายถึง

             1.1  คดีอาญาที่กระทำความผิดโดยเด็ก (บุคคลอายุเกินสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์)  หรือเยาวชน (บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์  แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์) ในท้องที่เขตจังหวัดอุดรธานี

             1.2  คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมาตรามาตรา  97  วรรคหนึ่ง

             1.3 คดีอาญาที่ผู้กระทำความผิดแม้จะมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์กระทำผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546  พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.2550

             1.4  คดีคุ้มครองสวัสดิภาพหมายความว่า  คดีที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว  ซึ่งจะต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือกฎหมาย  อื่นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิการเด็กหรือบุคคลในครอบครัว

              1.5  คดีอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว  หมายถึงคดีอาญาทุกประเภทที่มีข้อหาเด็กหรือเยาวชนกระทำผิด โดยไม่จำกัดฐานความผิด  แม้จะเป็นความผิดเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  หรือเครื่องหมายการค้า  ซึ่งตามปกติถ้าเป็นคดีที่ผู้ใหญ่กระทำผิดจะต้องฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา  และการค้าระหว่าประเทศ  นอกจากนี้ยังไม่มีการจำกัดอัตราโทษแต่อย่างใด  แม้จะเป็นคดีที่มีอันตราโทษมากน้อยเพียงใด  หากเด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทำผิดก็อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว  ทั้งสิ้น

หลักการดำเนินคดีอาญาในกรณีเด็กและเยาวชน
ปรัชญาในการดำเนินคดี

          คุ้มครองเด็กและสวัสดิ์ภาพของเด็กหรือเยาวชนโดยแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูยิ่งกว่าการลงโทษ

การแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

          มาตรการที่กำหนดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสนับสนุนเด็กหรือเยาวชนให้สามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้โดยปกติ  เช่น  การรับปรึกษา  แนะนำ  การเข้าร่วมกิจกรรมบำบัด  การเข้าร่วมกิจกรรมทางเลือก  การศึกษา  หรือการฝึกอาชีพหรือวิชาชีพ (พ.ร.บ.ศาลเยาวชน ฯ มาตรา 4)

 เด็กและเยาวชนพิจารณาอย่างไร

          กม. (พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.2553 และฉบับที่  5  พ.ศ.2559)

          เด็ก =  บุคคลกว่า  10  ปีแต่อายุไม่เกิน  15  ปีบริบูรณ์

          เยาวชน  =  บุคคลกว่า  15  ปีแต่ยังไม่ถึง  18  ปีบริบูรณ์

ข้อน่ารู้

          กรณีเด็กอายุไม่เกิน  10  ปี  กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  73)  ระบุไม่ต้องรับโทษ  แต่กำหนดให้ส่งตัวเด็กให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  เพื่อดำเนินการคุ้มครองสวัสดิ์ภาพตามกฎหมาย

          ต่อมา พ.ร.บ.ศาลเยาวชน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559  กำหนดให้เด็กกระทำความผิดอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด  โดยเป็นความผิดที่อยู่ในอำนาจเปรียบเทียบปรับปรุงพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าอื่น  หากเป็นการกระทำครั้งแรก  ให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่พนักงานนั้นเรียก  บิดามารดา  ผู้ปกครองหรือบุคคลหรือผู้แทนองค์กรซึ่งเด็กนั้นอยู่ด้วยมาว่ากล่าวตักเตือน  ถ้าเด็กสำนึกในการกระทำผิดและบิดามารดา  ผู้ปกครอง  หรือบุคคลหรือองค์กรซึ่งเด็กนั้นอาศัยอยู่ด้วย  สามารถดูแลเด็กได้ก็ให้งดการสอบสวนและปล่อยตัวไป

          เช่นเด็กอายุไม่เกิน  15  ปี  บริบูรณ์ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับขี่  ไม่สวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อก)  ถ้าเด็กกระทำความผิดครั้งแรกและสำนึกในการกระทำก็ให้เรียกบิดามารดา  ผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือนเด็กแล้วก็ปล่อยตัวเด็กไป  และพนักงานสอบสวนงดการสอบสวนได้

มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
(พ.ร.บ.ศาลเยาวชน ฯ มาตรา 86)
สาระสำคัญ

          1. เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามกฎหมายกำหนดให้จำคุกไม่เกินห้าปี

          2. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำความโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

          3. เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำก่อนฟ้องคดี

          4.  หากผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องโทษให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนและอาจกำหนดให้บิดามารดาผู้ปกครองบุคคลหรือผู้แทนองค์กรซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้

          5. การจำกัดแผน ฯ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายและเด็กเยาวชน

          6. เสนอความคิดเห็นประกอบแผน ฯ ต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา

          7. หากพนักงานอัยการว่าแผนนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมก็จะเห็นชอบและมีการปฏิบัติตามแผน ฯ

          8. หากพนักงานอัยการไม่เห็นชอบกับแผนฯ ก็สั่งให้ดำเนินคดีต่อไปและให้ผู้อำนวยการสถานพินิจแจ้งคำสั่งของพนักงานอัยการให้พนักงานสอบสวนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

          9. เมื่อมีการปฏิบัติตามแผน ฯ ครบถ้วนให้ผู้อำนวยการสถานพินิจรายงานอัยการทราบ  หากพนักงานอัยการเห็นชอบมีอำนาจไม่ฟ้อง  คำสั่งไม่ฟ้องเป็นที่สุดและสิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ  แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายดำเนินคดีส่วนแพ่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจรายงานคำสั่งไม่ฟ้องให้ศาลทราบ

ชื่อเบอร์โทรศัพท์แฟกซ์
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี042-222825042-222825
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี042-328515-9042-328514
สถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี042-334366042-334371
สถานีตำรวจภูธรหนองหาน042-261265042-261265
สถานีตำรวจภูธรบ้านผือ042-282237042-282177
สถานีตำรวจภูธรเพ็ญ042-279115042-279115
สถานีตำรวจภูธรบ้านดุง042-271509042-271509
สถานีตำรวจภูธรศรีธาตุ042-382482042-382482
สถานีตำรวจภูธรน้ำโสม042-289181042-289181
สถานีตำรวจภูธรหนองวัวซอ042-298443042-298292
สถานีตำรวจภูธรกุดจับ042-291191042-291220
สถานีตำรวจภูธรโนนสะอาด042-392577042-392577
สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม042-27622642276226
สถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ042-387566042-287566
สถานีตำรวจภูธรทุ่งฝน042-269056042-269056
สถานีตำรวจภูธรไชยวาน042-265412042-265412
สถานีตำรวจภูธรหนองแสง042-396277042-396277
สถานีตำรวจภูธรพิบูลย์รักษ์042-258150-1042-258150-1
สถานีตำรวจภูธรนายูง042-257114042-132514
สถานีตำรวจภูธรกู่แก้ว042-256138042-256137
สถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม042-335028042-335030
สถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่042-921507042-921507
สถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม042-150615042-150615
สถานีตำรวจภูธรดงเย็น042-136091042-612546
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

1.  นายอนุพนธ์      เกตุสมบูรณ์               1 พ.ค. 2539 – 3 ต.ค. 2539

2.  นายกัมปนาท    นาคะเกศ                   4 ต.ค. 2539 – 30 เม.ย. 2541

3.  นายสมเกียรติ   แพทย์คุณ                  1 พ.ค. 2541 – 30 เม.ย. 2542

4.  นายสุทธิ          ผ่องอ่อน                    3 พ.ค. 2542 – 30 เม.ย. 2543

5.  นายไช้พงษ์      อัศวบุญญาเลิศ            1 พ.ค. 2543 – 30 เม.ย. 2544

6.  นายนฤมิต       เอกทอง                     1 พ.ค. 2544 – 3 พ.ค. 2545

7.  นายเชาวลิต     วงศานรเศรษฐ์            7 พ.ค. 2545 – 25 เม.ย. 2546

8.  นายวิษณุรักษ์   กล้าหาญ                    28 เม.ย. 2546–30 เม.ย. 2547

9.  นายชาลี          เสริมสัย                     3 พ.ค. 2547 – 1 เม.ย. 2548

10.  นางสาวบุศยา   ณ ระนอง                   4 เม.ย. 2548 – 30 เม.ย. 2549

11.  นายสุขุม          โกมาสถิตย์                1 พ.ค. 2549 – 30 มี.ค. 2550

12.  นายสุรศักดิ์       บุญเพิ่ม                   2 เม.ย. 2550 – 31 มี.ค. 2551

13.  นางสาวอภิพร    จันทพันธ์                 1 เม.ย. 2551 – 31 มี.ค. 2553

14.  นายสุรศักดิ์       ศรีสอาด                  1 เม.ย. 2553 – 31 มี.ค. 2554

15.  นางสาวอาภาภรณ์   บูรณะกนิษฐ        1 เม.ย. 2554 – 30 มี.ค. 2555

16.  นายนิรันดิ์          ยั่งยืน                     2 เม.ย. 2555 – 29 มี.ค. 2556

17.  นางอรทัย          หวังวิวัฒนา              1 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค.2558

18.  นายเธียรไท        วานิชชยุตพงศ์         1 เม.ย.2558 – 31  มี.ค.2559

19.  นายพรชัย           กำริสุ                     1  เม.ย.2559 –  31  มี.ค. 2560

20. นายยศวัจน์  ผาติธีรวิทย์                     3  เม.ย.2560  –  30 มี.ค. 2561

21. นายณัฐวุฒิ  เนืองทอง                         2 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2563

22. นางสาวกรรณิกา  จงสมจิตร                 1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564

23. นายสัญชัย  สถิตย์ชัยวัฒนา                  1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค.2565

24. นายประกาศิต ภาภิรมย์                   1 เม.ย. 2565 – 31 มี.ค.2566

25. นางสาวนิภา น้อยมล                   1 เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน

นางสาวนิภา น้อยมล
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

นายอติชาต หงษ์ทอง
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ปฏิบัติหน้าที่ผู้กลั่นกรองงาน

นางสาวเสาวนีย์ สุขบำรุง
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

นางสาวรัฐพร จักรนวรัตน์
อัยการผู้ช่วย
นางสาวภัทรียา สุริยันต์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางสาวพิชญาภรณ์ หาญนาดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายประวัติ ไชยสว่าง
นิติกรชำนาญการ
นายกิตติศักดิ์ แสนบุตร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สถิติงานคดีประจำปีต่างๆ

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
89 ถนนศรีสุข  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี  41000
โทร. 042-245212  โทรสาร. 042-245284
E-mail : udon-ju.ago.go.th

แผนที่เดินทางhttps://www.google.com/maps/@17.4072428,102.7807243,14z

นายกิตติศักดิ์ แสนบุตร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ