ภาพกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายสัญชัย สถิตย์ชัยวัฒนา อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี มอบหมายให้นางสาวนุจรีย์ แก้วปาน รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญนานัปการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การศึกษาและการลูกเสือของประเทศ โดยในเวลา 07.00 นาฬิกา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และในเวลา 08.15 นาฬิกา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นายสัญชัย สถิตย์ชัยวัฒนา อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี มอบหมายให้นายคมสันต์ ฟ้ากระจ่าง อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสัญชัย สถิตย์ชัยวัฒนา อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
มอบหมายให้นางสาวชญาฎา รัตนกิจรุ่งเรือง อัยการผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายสัญชัย สถิตย์ชัยวัฒนา อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ โดยในเวลา 07.00 นาฬิกา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และในเวลา 08.15 นาฬิกา ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ปะจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา นายสัญชัย สถิตย์ชัยวัฒนา อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพวงมาลาดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ปะจำปี 2566
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน
(Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายสัญชัย สถิตย์ชัยวัฒนา อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
มอบหมายให้นายคมสันต์ ฟ้ากระจ่าง อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี ณ บริเวณ ลานหน้าเสาธงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคา 2566

  • ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

นายสัญชัย สถิตย์ชัยวัฒนา อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 นาฬิกา ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

  • ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาทถวายราชกุศล และพิธีทางศาลนามหามงคล ถวายพระราชกุศล

นางสาวมณฑิรา เลิศวรไตรวิชญ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี เวลา 07.00 นาฬิกา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และเวลา 08.30 นาฬิกา ร่วมพิธีทางศาลนามหามงคลถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566

นายสัญชัย สถิตย์ชัยวัฒนา อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

  • ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

นางสาวนุจรีย์ แก้วปาน รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 นาฬิกา ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

  • ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาทถวายราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

นายอาชวินทร์ ลังคุลจินดา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี เวลา 07.00 นาฬิกา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และ เวลา 08.00 นาฬิกา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

นางสาวชญาฎา รัตนกิจรุ่งเรือง อัยการผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.15 นาฬิกา ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

นางสาวนุจรีย์ แก้วปาน รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ประจำปี 2566

นายคมสันต์ ฟ้ากระจ่าง อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพวงมาลาดอกไม้
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2566
ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 07.15 นาฬิกา ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา นางสาวนุจรีย์ แก้วปาน รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และในเวลา 18.00 นาฬิกา นางสาวมณฑิรา เลิศวรไตรวิชญ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

นายสัญชัย สถิตย์ชัยวัฒนา อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพวงมาลาดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.15 นาฬิกา ณ หอประชุมทองใหญ่
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายอาชวินทร์ ลังคุลจินดา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันเฉลิมฉลอง
วาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

นางบัวเรียน จิระสมบูรณ์โชค อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพวงมาลาดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 07.15 นาฬิกา
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566

นางสาวมณฑิรา เลิศวรไตรวิชญ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2566

นางสาวพีรยา กริชชาญชัย รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2566
ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2566

นายศักดิ์ชัย นวลสุวรรณ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่ม
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2566
ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นางสาวนารี  ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 4 (จังหวัดอุดรธานี) 

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนารี  ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 4 (จังหวัดอุดรธานี) ประกอบด้วยสำนักงานอัยการศาลสูงภาค 4 สำนักงานคดีแรงงานภาค 4 สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี  และในการนี้นายสัญชัย  สถิตย์ชัยวัฒนา  อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี  ชั้น 2 จังหวัดอุดรธานี

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2566

นายประหยัด จันทร์ดำ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2566 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เวลา 13.30 นาฬิกา เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566

ร่วมพิธีวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130

นายสัญชัย สถิตย์ชัยวัฒนา อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานีร่วมพิธี “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130” ณ พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เวลา 07.05 นาฬิกา เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565

นายสัญชัย สถิตย์ชัยวัฒนา อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ หอประชุมทองใหญ่
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เวลา 07.20 นาฬิกา เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565

ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

นายสัญชัย สถิตย์ชัยวัฒนา อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 พิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เวลา 08.00 นาฬิกา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) เวลา 16.00 นาฬิกา

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

นางสาวนุจรีย์ แก้วปาน รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลกาลางจังหวัดอุดรธานี เวลา 06.30 นาฬิกา และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เวลา 07.30 นาฬิกา เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจำปีพุทธศักราช 2565

นายประหยัด จันทร์ดำ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.15 นาฬิกา ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดา แห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

นายสัญชัย สถิตย์ชัยวัฒนา อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชน และอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 นาฬิกา ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565


ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565


ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ภาคค่ำ) พิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2565


ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ภาคเช้า) พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

   ประวัติสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี

     เมื่อปี พ.ศ.2500 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปิดทำการศาลแขวงอุดรธานี ทำให้ต้องจัดให้มีพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งสำหรับปฏิบัติงานด้านอรรถคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงอุดรธานี แต่ในขณะนั้นยังไม่มีสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี   พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของอัยการจังหวดัประจำศาลแขวงอุดรธานีไปพลางก่อน
     ต่อมา พ.ศ.2518 จึงได้มีการตั้งสำนักงานอัยการประจำศาลแขวงอุดรธานี มีพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มีอัยการจังหวัดประจำศาลแขวงอุดรธานีเป็นผู้บังคับบัญชา
     และเมื่อปี พ.ศ.2546  ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงชื่อจาก “สำนักงานอัยการประจำศาลแขวงอุดรธานี” เป็น “สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี” 

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี

งานอำนวยความยุติธรรม
          
มีอำนาจในการดำเนินคดีอาญาที่กฎหมายกำหนด เฉพาะคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3   ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000   บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เช่น คดีการพนัน คดีขับรถโดยประมาท คดีทำร้ายร่างกายธรรมดา

งานรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

          *  รับว่าต่าง  แก้ต่าง  คดีแพ่ง  เฉพาะคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000   บาท โดยเป็นคดีที่หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิพาท กับเอกชนเช่นพนักงานอัยการเป็นโจทก์ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานฟ้องบุคคลที่กู้ยืมเงินและผิดสัญญา หรือเป็นผู้แก้ต่างให้กับเทศบาลกรณีถูกเอกชนฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิด
          *  รับแก้ต่างคดีอาญา  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำไปตามหน้าที่  หรือราษฏรถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย  หรือเข้าร่วม  หรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำการในหน้าที่ราชการ

งานคุ้มครองสิทธิของประชาชน
*  ร้องขอให้ศาลปล่อยตัวจำเลย  หรือผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
          *  ร่วมชันสูตรพลิกศพกรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงาน  ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่  หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่
          *  ดำเนินคดีที่ราษฏรฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม  เช่น  คดีอุทลุม  ที่ห้ามฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่ง  หรือคดีอาญา

 เขตอำนาจ

          **ครอบคลุมทุกอำเภอภายในจังหวัดอุดรธานี**

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

นโยบายอัยการสูงสุด

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายสัญชัย สถิตย์ชัยวัฒนา
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
นางบัวเรียน จิระสมบูรณ์โชค
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นางสาวพีรยา กริชชาญชัย
รองอัยการจังหวัด
นายอาชวินทร์ ลังคุลจินดา
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นางสาวนุจรีย์ แก้วปาน
รองอัยการจังหวัด
นางสาวมณฑิรา เลิศวรไตรวิชญ์
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นายคมสันต์ ฟ้ากระจ่าง
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นางสาวชญาฎา รัตนกิจรุ่งเรือง
อัยการผู้ช่วย

ข้าราชการธุรการ

สำนักอำนวยการ

นางชนิตา  เพชรพรรณ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางสาวเขมวัลย์  ดิษยทัต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 นางจิรฐา  จำปาหอม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวธนัชญา  จันลารักษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
นายมานิตย์ ตั้งพิพัฒน์ไพศาล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศิริกัญญา  ดุลยชาติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวแสงรวี ด่านเทศ
นิติกรปฏิบัติการ
นายกัมพล ศรีรักษา
นิติกรปฎิบัติการ
นางสาวลภัสรดา อารีรักษ์
นิติกรปฎิบัติการ
ว่าที่ร.ต.อ.หญิงพิมพ์พลอย สกุลมีฤทธิ์
นิติกรปฏิบัติการ
นายธนกฤต ยอดคีรี
นิติกรปฎิบัติการ
นางสพรนิภา คำแพงตา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางธัญณภัสส์ ติดมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวฉันทนา บุญหนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการ

นางสาวจุฑาทิพย์  แสงเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสำเริง  ด้วงดุสัน
พนักงานขับรถ
นายสุริยันต์  อิ่นอ้อย
นักการภารโรง

ทำเนียบผู้บริหาร


๑.  นายสมจิตต์         อรรถาพิช                 พ.ค. ๒๕๑๘ – เม.ย. ๒๕๑๙

๒.  นายปราโมทย์      สุทธิธารณ์นฤภัย        พ.ค. ๒๕๑๙ – เม.ย. ๒๕๒๐

๓.  นายอำพน           ธีระวัฒน์                  พ.ค. ๒๕๒๐ – เม.ย. ๒๕๒๑

๔.  นายปรีชา           อินทรวิชะ                 พ.ค. ๒๕๒๑ – เม.ย. ๒๕๒๒

๕.  นายอุดมชัย        สวัสดิ์พูน                  พ.ค. ๒๕๒๒ – เม.ย. ๒๕๒๓

๖.  นายประมวล        ควรฤาชัย                 พ.ค. ๒๕๒๓ – เม.ย. ๒๕๒๔

๗.  นายนิยม            บุญกล่อม                 พ.ค. ๒๕๒๔ – เม.ย. ๒๕๒๖

๘.  นายสมัย            ศรีตะวัน                   พ.ค. ๒๕๒๖ – เม.ย. ๒๕๒๗

๙.  นายอำไพ           โสมสิน                   พ.ค. ๒๕๒๗ – เม.ย. ๒๕๒๘

๑๐. นายถิรพงษ์        พงษ์วิจิตร                พ.ค. ๒๕๒๘ – เม.ย. ๒๕๒๙

๑๑. นายชาญวิทย์     เจริญพจน์                พ.ค. ๒๕๒๙ – เม.ย. ๒๕๓๐

๑๒. นายไชยยงค์      เปรื่องเวทย์              พ.ค. ๒๕๓๐ – เม.ย. ๒๕๓๑

๑๓. นายสุเมธ          เกิดพันธุ์                  พ.ค. ๒๕๓๑ – เม.ย. ๒๕๓๓

๑๔. นายวินัย           ดำรงค์มงคลกุล         พ.ค. ๒๕๓๓ – เม.ย. ๒๕๓๖

๑๕. นายประนต        ผ่องแผ้ว                  พ.ค. ๒๕๓๖ – เม.ย. ๒๕๓๗

๑๖. นายสุรศักดิ์        ตรีรัตน์ตระกูล            พ.ค. ๒๕๓๗ –  ก.ย. ๒๕๓๗

๑๗. นายสุทธิ           สังสรรค์อนันต์           ต.ค. ๒๕๓๗ – เม.ย. ๒๕๓๘

๑๘. นายประมวล       สุทธิพงษ์ประชา        พ.ค. ๒๕๓๘ – เม.ย. ๒๕๓๙

๑๙. นายอนันต์          นัดวิไล                   พ.ค. ๒๕๓๙ – ก.ย. ๒๕๓๙

๒๐. นายสมชาย         ยุววิทยาพานิช         ต.ค. ๒๕๓๙ – เม.ย. ๒๕๔๑

๒๑. นายประวิทย์        ผลประเสริฐ            พ.ค. ๒๕๔๑ – เม.ย. ๒๕๔๒   

๒๒. นายสมเกียรติ      แพทย์คุณ              พ.ค. ๒๕๔๒ – เม.ย. ๒๕๔๓

๒๓. นายสุทธิ            ผ่องอ่อน                พ.ค. ๒๕๔๓ – เม.ย. ๒๕๔๔

๒๔. ร.ท. ณรงค์ศักดิ์   ลิ้มวงษ์ทอง            พ.ค. ๒๕๔๔ – เม.ย. ๒๕๔๕

๒๕. นายวิเชียร          ปริสุทธิวุฒิพร          พ.ค. ๒๕๔๕ – เม.ย. ๒๕๔๖

๒๖. ว่าที่ ร.ต. สมชาย  อำนวยสมบัติ          พ.ค. ๒๕๔๖ – เม.ย. ๒๕๔๗

๒๗. นายธีระวุฒิ         วชิรมงคลพงษ์        พ.ค. ๒๕๔๗ – มี.ค. ๒๕๔๘

๒๘. นายภิรัตน์          ควรสนธิ                 เม.ย. ๒๕๔๘ – เม.ย. ๒๕๔๙

๒๙. นายธีระ             ดีนิสสัย                  พ.ค. ๒๕๔๙ – เม.ย. ๒๕๕๐

๓๐. นายคมวิทย์        ภัทรไชยวัฒน์      ๒ เม.ย. ๒๕๕๐ – ๓๑ มี.ค.๒๕๕๑

๓๑. นายโอภาษ        วโรภาษ             ๒ เม.ย.๒๕๕๑ – ๓๑ มี.ค.๒๕๕๔

๓๒. นางสาวอาภาภรณ์  บูรณะกนิษฐ     ๒ เม.ย.๒๕๕๕ – ๓๑ มี.ค.๒๕๕๖

๓๓. นายนิรันด์             ยั่งยืน             ๑ เม.ย.๒๕๕๖ – ๓๑ มี.ค.๒๕๕๗

๓๔. ว่าที่ร้อยตรี อมร     โฉมงาม          ๑ เม.ย.๒๕๕๗ –  ๓๑ มี.ค.๒๕๕๙

๓๕. นายเธียรไท          วานิชชยุตพงศ์  ๑ เม.ย.๒๕๕๙ –  ๒ เม.ย.๒๕๖๐

๓๖. นายพรชัย           กำริสุ                ๓ เม.ย.๒๕๖๐ – ๑ เม.ย.๒๕๖๑

๓๗. นายยศวัจน์         ผาติธีรวิทย์        ๒ เม.ย.๒๕๖๑ – ๓๑ มี.ค.๒๕๖๒

๓๘. นายเจริญ           ขาวสะอาด         ๑ เม.ย.๒๕๖๒ – ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓

๓๙. นางสาวรัตนา       นรานันทน์         ๑ เม.ย.๒๕๖๓ – ๓๑ มี.ค.๒๕๖๔

๔๐. นายธงไชย          ทะแพงพันธ์       ๑ เม.ย.๒๕๖๔ –  ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕

๔๑. นายสัญชัย          สถิตย์ชัยวัฒนา      ๑ เม.ย.๒๕๖๕ –  ปัจจุบัน

การดำเนินคดี

การประกันตัวผู้ต้องหา

1. ผู้ขอประกันตัวยื่นคำร้องขอประกันตัว พร้อมหลักฐาน
ประกอบคำร้อง
   หลักประกัน
    **  กรณีใช้ตำแหน่ง
          ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะ
ระดับอัตราเงินเดือนและหากมีภาระผูกพันในการ
ทำสัญญาประกัน  หรือใช้ตนเองเป็นประกัน
หลักประกันรายอื่นอยู่ให้แสดงภาระผูกพันด้วย
    **  กรณีใช้หลักทรัพย์
          เงินสด, โฉนดที่ดิน, น.ส.3 ก,น.ส.3,พันธบัตร
รัฐบาล, สลากออมสิน, สมุดบัญชีเงินฝากประจำ
2. เจ้าหน้าที่รับคำร้อง/ตรวจสอบหลักฐาน
3. เสนอคำร้องให้อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพิจารณา
4. แจ้งผลการพิจารณาและทำสัญญาประกัน 

สถิติคดี

จำนวนคดีพ.ศ. 2560พ.ศ. 2561พ.ศ. 2562พ.ศ. 2563พ.ศ. 2564พ.ศ. 2565
สำนวนคดีส.1584 561549369364497
สำนวนคดี
ส.1 ฟื้นฟู
2813414898551,575525
สำนวนคดี
ส.2
412 366353145287154
สำนวนคดี ส.2 ก.
(เฉพาะคดีเปรียบเทียบ)
71,655 40,07942,6892852,189796
สำนวนคดี ส.317 10  9211
สำนวนคดีฟ้องวาจา
(ส.4 วาจา)
4,213 3,726 3,8731,7082,3628,962
สำนวนคดี
ส.5 ก.
62 104 142608192247
รวม77,22445,18748,1043,972 6,97011,182

แผนผังการดำเนินคดี

สำหรับพยาน

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับพยาน

คำแนะนำสำหรับพยานศาล

             พยานในที่นี้  หมายถึง  พยานบุคคลที่สามารถเข้าใจและตอบคำถามได้และเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความเกี่ยวกับในเรื่องที่จะให้การเป็นพยาน
             พยานศาล  หมายถึง ผู้ที่พนักงานอัยการโจทก์ หรือจำเลย ขอให้ศาลมีหมายเรียกให้ไปเรียก เพื่อเป็นพยานโจทก์ หรือพยานจำเลย และเบิกความในเรื่องที่ได้รู้  ได้เห็น ได้ยิน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงในคดี
            ในการส่งหมายเรียกพยานบุคคลนั้น   คู่ความฝ่ายที่อ้างพยาน  หรือเจ้าพนักงานศาล  หรือเจ้าพนักงานตำรวจ จะเป็นผู้นำไปส่งให้แก่พยาน
            ดังนั้น  เมื่อพยานได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล  ควรปฏิบัติตนดังต่อไปนี้
           1.  พยานควรตรวจรายละเอียดในหมายเรียกเพื่อให้ทราบว่า  ศาลไหนเรียกให้ไปเป็นพยานและต้องไปเป็นพยานโจทก์หรือพยานจำเลย  ในวัน  เวลา ใด  หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ของศาลที่ปรากฏอยู่ในหมายเรียก  และควรเก็บหมายเรียกไว้  และนำไปศาลในวันที่ศาลนัดสืบพยาน
          2.  พยานควรทบทวนเหตุการณ์ ที่ได้รู้ ได้เห็น ได้ยิน เกี่ยวกับคดี เพื่อจัดลำดับเรื่องราวต่างๆจะได้เกิดความมั่นใจเมื่อไปเบิกความต่อศาล และหากเป็นคดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสาร  พยานควรติดต่อไปยังฝ่ายโจทก์ หรือจำเลยที่อ้างพยานเป็นพยาน เพื่อขอตรวจสอบเอกสาร
         3.  ในวันนัดสืบพยานควรนำหมายเรียกไปด้วย  เพราะในหมายเรียกจะปรากฏหมายเลขคดีชื่อโจทก์ ชื่อจำเลย ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลและเพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการศาล
         4.  พยานต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และไม่ดื่มหรือเสพสุรา หรือของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดใดไปเบิกความ
         5. พยานควรไปศาลก่อนเวลานัดสืบพยาน เพราะจะทำให้พยานมีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์เพื่อสอบถามว่าคดีตามหมายเรียกของพยานจะมีการสืบพยานที่ห้องพิจารณาใดหรืออาจตรวจหาห้องพิจารณาจากป้ายประกาศนัดความศาลเองก็ได้
         6.  เมื่อทราบห้องพิจารณาแล้วกรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่งานหน้าบัลลังก์ประจำห้องพิจารณานั้นๆว่าพยานมาถึงศาลแล้ว  และนั่งรอในที่พักพยานที่ศาลจัดไว้
         7.  เมื่อเข้าห้องพิจารณาในฐานะพยานศาล  เจ้าหน้าที่งานหน้าบัลลังก์ประจำห้องพิจารณาจะเรียกเข้าห้องพิจารณาเมื่อฝ่ายโจทก์  ฝ่ายจำเลยและพยานมาพร้อมกันแล้ว และเมื่อผู้พิพากษาปรากฏตัวบนบัลลังก์ขอให้ทุกคนในห้องพิจารณายืนขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อศาล
        8.  ก่อนที่จะเบิกความ  เจ้าหน้าที่งานบัลลังก์จะนำพยานเข้าประจำที่คอกพยาน (สถานที่นั่งสำหรับเบิกความ) จากนั้น  พยานจะต้องสาบานตนตามลัทธิศาสนาของพยานว่า  จะให้การด้วยความสัตย์จริง โดยเจ้าหน้าที่งานหน้าบัลลังก์จะเป็นผู้นำสาบานและพยานต้องกล่าวตาม
        9.  เมื่อสาบานตนเรียบร้อยแล้ว ขอให้พยานนั่งลง และตอบคำถามที่ ผู้พิพากษา ทนายโจทก์หรือทนายจำเลยถามท่านด้วยความสัตย์จริงและใช้วาจาสุภาพ
        10. พยานจะต้องเบิกความเฉพาะเรื่องที่พยานได้รู้ ได้เห็น ได้ยินด้วยตัวพยานเอง อย่าเบิกความในเรื่องที่ได้รับการบอกเล่าจากผู้อื่น เว้นแต่ศาลจะสั่ง
        11. พยานต้องเบิกความด้วยวาจา ห้ามอ่านข้อความที่จดหรือเขียนมา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษาและหากฟังคำถามไม่ชัดเจนพยานสามารถขอให้มีการทวนคำถามซ้ำอีกครั้งได้
        12. เมื่อเบิกความเสร็จ ศาลจะอ่านคำเบิกความพยาน หากเห็นว่าคำเบิกความไม่ถูกต้องตรงกับที่พยานเบิกความไว้หรือไม่ครบถ้วน ขอให้แจ้งศาลทราบทันที เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่พยานจะลงชื่อในคำเบิกความ
        13. เมื่อมีการเลื่อนนัดสืบพยาน หากศาลไม่สามารถสืบพยานในวันนัดได้ เจ้าหน้าที่งานหน้าบัลลังก์ประจำห้องพิจารณาจะให้พยานลงชื่อรับทราบ วัน เวลานัดครั้งต่อไป กรณีเช่นนี้พยานต้องจดจำวันเวลานัดให้ดีเพราะศาลจะไม่ออกหมายเรียกส่งให้อีก โดยถือว่าพยานรับทราบวันนัดแล้ว
        14. พยานมีสิทธิได้รับค่ายานพาหนะและค่าป่วยการพยาน ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ.2547  พยานจะได้รับค่าตอบแทนเมื่อได้ให้ข้อเท็จจริง หรือเบิกความต่อศาลแล้วจึงจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่จำเป็นและสมควร ตามอัตราที่กำหนด
        15. หากเจ็บป่วย หรือมีเหตุขัดข้องจำเป็น ไม่สามารถไปเป็นพยานศาล ในวันนัดสืบพยานได้ขอให้พยานทำหนังสือแจ้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เพื่อชี้แจงถึงเหตุความจำเป็น โดยที่พยานอาจนำหนังสือไปยื่นแทนพยานก็ได้ แต่ต้องยื่นก่อนวันที่ศาลนัดสืบพยาน
        16. หากพยานไม่ยอมไปศาลตามหมายเรียกโดยไม่มีเหตุผลอันควร ศาลอาจออกหมายจับและกักขังพยานไว้ จนกว่าจะเบิกความเสร็จ และพยานอาจถูกฟ้องให้ต้องรับโทษทางอาญา

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี
72/1 ถนนศรีสุข  ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000
โทร.0 4232 7959, 0 4222 2010
Email : udon-sum@ago.go.th