ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่

พิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องลงนามถวายพระพร ชั้น 1 อาคารอำนวย ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่

พิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และ อาคารสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่

เข้าร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖ ๔ เวลา ㆍ๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันข้าราชการพลเรือน และพิธีมอบปฏิหินหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๓ รอบ พระชนมพรรษา

สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 ร่วมงานประเพณีสระเกล้าดำหัวครอบครัวอัยการภาค ๕ เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๖ ณ สำนักงานอัยการภาค ๕ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2566 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เก็บกวาดขยะบริเวณถนนหน้าอาคารสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บกวาดขยะบริเวณถนนและด้านหน้าอาคารสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ พิณเมืองงาม อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๕ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านอธิบดีอัยการ ท่านอัยการพิเศษฝ่ายในการมาดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๕ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมาสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๕

สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๕ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค อาคารที่ทำการตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ ชั้น ๔ ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๕ ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๕๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหน่วยราชการภายในประกอบด้วย สำนักอำนวยการ และสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๑ ภาค ๕ รับผิดชอบในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งปวง ตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ มีอำนาจครอบคลุม ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน มีอธิบดีอัยการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

อำนาจหน้าที่

สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค มีอธิบดีอัยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่
 • (๑) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของอัยการสูงสุด
  ซึ่งประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งสำนวนมาให้ดำเนินคดี
  ตามที่อัยการสูงสุดมอบหมาย
 • (๒) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและ
  หน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ
  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบภาค ๕
 • (๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  หรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๕ มีหน่วยงานราชการภายใน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 • (ก) สำนักอำนวยการ มีอำนาจและหน้าที่
  • (๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ นักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะ ของสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๕
  • (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย
 • (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๑ ภาค ๕ มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการมีอำนาจและหน้าที่
  • (๑) รับผิดชอบงานสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๕ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
  • (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร
นโยบาย
ผู้บริหาร

บุคลากร

ข้าราชการอัยการ

นายสันติ  สวัสดิพงษ์
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดี
ปราบปรามการทุจริตภาค 5
นายปริญญา  พันธุ์พานิช
รองอธิบดีอัยการ สำนักงาน
คดีปราบปรามการทุจริตภาค 5
นายเฉลิมเกียรติ  ไชยวรรณ
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 5
นายประโลม ทองเป้า
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นายสมชัย บรรจง
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นายคณากร สันติพงศ์
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นายอมรพันธุ์ กำพลวรรณ
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นางสาวอรัญญา เตไชยกูล
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
นายขวัญชัย สนองคุณ
รองอัยการจังหวัด
นายอัตรา ขุนทองจันทร์
รองอัยการจังหวัด

ข้าราชการธุรการ

สำนักอำนวยการ

นายวีร์รุทร์  แสงโสถิติย์กุล
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

งานอำนวยการ

นายฤทธิรงค์ คุณหลวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายประจักร์ คำออน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวีระศักดิ์  ทะวงค์อารี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเบญจกาญ ปินคำ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวศิราณี ปันชัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายธีรชัย สันเมืองมูล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวพนัสยา  มุทิปัญญา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายณิชานน  กายันโน
พนักงานขับรถยนต์

งานสนับสนุนงานคดี

นายอุดมศักดิ์  คล้ายพยัฆ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายนรภัทร กาญจนสุขเมฆิน
เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ
นายประยุทธ เสริมพงษ์สถิตย์
นิติกรชำนาญการ
นายโดม กิตติสาเรศ
นิติกรชำนาญการ
นายจิรยุทธ ฉัตรศรีสุวรรณ
เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ
นายสุรงค์ ไทยทอง
นิติกรชำนาญการ
นางสาวอัญชิสา วสิกชาติ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวปิยะฉัตร  สุวรรณาภา
เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ

สถิติคดี

เอกสารเผยแพร่

ชี้แจงเหตุผลที่อัยการสูงสุดไม่อุทธรณ์/ไม่ฎีกา

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5
เลขที่ 559 อาคารสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ ชั้น 1
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2237
สำนักอำนวยการ ต่อ 102
ส่วนสนับสนุนงานคดี ต่อ 101, 103 , 109
หมายเลขโทรสาร 0 5311 2238
E – mail : region5-pacc@ago.go.th