ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน
เลขที่ 555 หมู่ 11 ต.ไชยสถาน
อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-716220
โทรสาร 054-716221
Email: nan-lawaid@ago.go.th