งบทดลอง

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน
อาคารเลขที่ 555 หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-716248-51
โทรสาร 054-716252
E-mail: nan@ago.go.th

  • ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหาย ประจำสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน โทร. 054716253 e-Mail : ptd.nan@ago.go.th
  • ศูนย์อำนวยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญาจังหวัดน่าน ประจำสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน โทร. 054716253
  • ศูนย์อำนวยการชันสูตรพลิกศพ ประจำสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน โทร. 054716253
  • เบอร์โทรกลาง ประจำสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน โทร. 054716248
  • สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน  โทร. 054716248-51  โทรสาร 054716252   e-Mail : nan@ago.go.th