19 เมษายน 2567 : คณะอัยการและเจ้าหน้าที่่น่าน ร่วมพิธีสรงน้ำและสูมาคารวะรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ที่ บริเวณลานสนามหญ้า จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
19 เมษายน 2567 : นายรติ ช่อลำไย อัยการจังหวัดประจำ อส. ร่วมพิธีสูมาคารวะและขอพรพระมหาเถระเจ้าคณะจังหวัดน่าน ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
18 เมษายน 2567 : ท่านเนตินันท์ ปล้องไหม อัยการจังหวัดน่าน พร้อมคณะอัยการ ร่วมงาน 142ปี วันสถาปนาศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมมนูนาทย์วิมลกฤต ชั้น 2 ศาลจังหวัดน่าน
15 เมษายน 2567 : นายรติ ช่อลำไย อัยการจังหวัดประจำ อส. ร่วมงานประเพณีสมโภชสรงน้ำพระหลักเมืองน่าน ประจำปี 2567 ณ วัดมิ่งเมือง
14 เมษายน 2567 : นายรติ ช่อลำไย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมขบวนอัญเชิญน้ำสรง และผ้าไตรพระราชทานฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
11 เมษายน 2567 : คณะอัยการน่าน พบปะพูดคุยกับคุณวรศักดิ์ วงศ์วรกุล (บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด) และเหล่าคหบดีในพื้นที่จังหวัดน่าน
10 เมษายน 2567 : นายเนตินันท์ ปล้องไหม อัยการจังหวัดน่าน รับมอบตู้แช่น้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน จากสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดน่าน
10 เมษายน 2567 : คณะอัยการน่าน พบปะพูดคุยแนวทางการทำงานภายในจังหวัดร่วมกับนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
6 เมษายน 2567 : นายเนตินันท์ ปล้องไหม อัยการจังหวัดน่าน ร่วมงานวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง-อาคารหอประชุม ศูนย์อาหารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
5 เมษายน 2567 : นายเนตินันท์ ปล้องไหม อัยการจังหวัดน่าน ร่วมพิธีวางต้นกุ่ม งานวันพระเจ้าน่าน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
5 เมษายน 2567 : นายเนตินันท์ ปล้องไหม อัยการจังหวัดน่าน ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์, ถวายเครื่องทองน้อย งานวันพระเจ้าน่าน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
5 เมษายน 2567 : นายรติ ช่อลำไย อัยการจังหวัดประจำ อส. ร่วมงานวันพระเจ้าน่าน ถวายเครื่องราชสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38
3 เมษายน 2567 : นายเนตินันท์ ปล้องไหม อัยการจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาการเปรียญวัดพญาภู
2 เมษายน 2567 : นายรติ ช่อลำไย อัยการจังหวัดประจำ อส. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์-ทำบุญตักบาตร-วางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ข่วงเมืองน่าน
2 เมษายน 2567 : นายเนตินันท์ ปล้องไหม อัยการจังหวัดน่าน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ มทบ.38 ณโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์
2 เมษายน 2567 : คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับนายเนตินันท์ ปล้องไหม อัยการจังหวัดน่าน พร้อมมอบตู้แช่เย็นให้กับสำนักงานอัยการจังหวัดน่านไว้เพื่อบริการประชาชน
1 เมษายน 2567 : นายเนตินันท์ ปล้องไหม อัยการจังหวัดน่าน, ว่าที่เรือโท รุจน์ นะนุ่น อจย., นางสาวชนิดา ธนนท์กลิ่น อจคช. พร้อมคณะอัยการ เข้าพบนายธวัช ชุนเคลือบทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน
1 เมษายน 2567 : นายเนตินันท์ ปล้องไหม อัยการจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณร ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุแช่แห้ง
1 เมษายน 2567 : นายเนตินันท์ ปล้องไหม อัยการจังหวัดน่าน และว่าที่เรือโท รุจ นะนุ่น อจย., นางสาวชนิดา ทนนกลิ่น อจคช. จัดประชุมร่วมกันทั้ง 3 สำนักงาน ในวันรับตำแหน่งใหม่
31 มีนาคม 2567 : นายรติ ช่อลำไย อัยการจังหวัดประจำ อส. ร่วมกิจกรรมรัฐพิธีที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” ณ อาคารหอประชุม-ศูนย์อาหารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

งบทดลอง

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน
อาคารเลขที่ 555 หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054-716248-51
โทรสาร 054-716252
E-mail: nan@ago.go.th

  • ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหาย ประจำสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน โทร. 054716253 e-Mail : ptd.nan@ago.go.th
  • ศูนย์อำนวยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญาจังหวัดน่าน ประจำสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน โทร. 054716253
  • ศูนย์อำนวยการชันสูตรพลิกศพ ประจำสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน โทร. 054716253
  • เบอร์โทรกลาง ประจำสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน โทร. 054716248
  • สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน  โทร. 054716248-51  โทรสาร 054716252   e-Mail : nan@ago.go.th