ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมพลังแสดงความจงรักภักดีแต่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณวงเวียนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักงานคดีแรงงานภาค 9)

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.

ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

มหาวัชรราชธิดา

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันาวคม 2566

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญ เนื่องในงาน “วันตำรวจ” ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2566

เฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2566

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

การตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน สำนักงานอัยการในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานอัยการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จังหวัดยะลา)

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมเนื่องในวันประสูติครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

งานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรอัยการ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

คณะอัยการจังหวัดยะลาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาเข้าพบพูดคุยกับหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566

พิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

พิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566

พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

การตรวจราชการ ของผู้ตรวจการอัยการ (นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์)

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566

พิธีตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565

กิจกรรมเนิื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมร่วมทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดยะลา ณ วัดเวฬุวัน

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร 13 ตุลาคม 2565

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ ระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

บันทึกเทปรายการพิเศษถวามพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565

บันทึกเทปรายการพิเศษถวามพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565

พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 60 ประจำปี 2565

บันทึกเทปรายการพิเศษถวามพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

งานพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”


งานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และหัวหหน้าศาลจังหวัดยะลา

งานพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

กิจกรรมโครงการสำนักงานจิตอาสาทำความดีเพื่อประชาชนและสังคม
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาและครอบครัวร่วมกันบริจาคโลหิต
ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา วันที่ 3 มีนาคม 2565

พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

การตรวจราชการและนิเทศงาน สำนักงานอัยการภาค 9
ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมาสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ เนื่องจากศาลจังหวัดได้เปิดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เดิมสำนักงานอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดยะลา ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ สำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดงบประมาณในการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ จำนวน ๔๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท บริเวณสถานที่แต่เดิมเป็นบ้านพักของอัยการและข้าราชการ โดยได้มีการรื้อบ้านพักที่มีอยู่แต่เดิม แล้วสร้างสำนักงานแห่งใหม่เป็นอาคาร ๓ ชั้น และมีบ้านพักของอัยการจังหวัด จำนวน ๑ หลัง บ้านพักของข้าราชการธุรการ จำนวน ๔ หลัง ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ ๒ ปี จึงแล้วเสร็จ สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา พร้อมทั้ง สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ได้เริ่มเปิดใช้ทำการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ตั้งอยู่ที่ ๑๒๘ ถนนเทศบาล ๑ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐ ซึ่งสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา อยู่ชั้นที่ ๑ และเมื่อปี ๒๕๕๔ ได้สร้างบ้านพักอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาเพิ่มเติมอีก ๑ หลัง

ภารกิจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด

          ๑.การอำนวยความยุติธรรม ได้แก่ ดำเนินคดีอาญาในศาลตามอำนาจหน้าที่ในฐานะทนายแผ่นดินพิจารณาสำนวนการสอบสวนและวินิจฉัยสั่งคดีอาญา ร่วมสอบสวนเด็กในคดีอาญา การชันสูตรพลิกศพ ร่วมไต่สวนคดี ป.ป.ช. และการสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร ดำเนินการตามความร่วมมือ ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา

          ๒.รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ได้แก่ ดำเนินคดีแพ่งแทนรัฐ หน่วยงานของรัฐ และนิติบุคคลในฐานะทนายแผ่นดิน ให้คำปรึกษาในด้านกฎหมาย ตอบข้อหารือ และตรวจร่างสัญญาให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐดำเนินคดี ปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

          ๓.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชนให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี การทำนิติกรรมสัญญา และให้คำปรึกษาในด้านกฎหมาย แก่ประชาชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโชยน์ของประชาชนโดยดำเนิน
คดีแพ่งตามอำนาจหน้าที่ของ พนักงานอัยการ ตามที่กฎหมายกำหนด ประนอบข้อพิพาทในชั้นพนักงานอัยการและส่งเสริมการประนอมข้อพิพาท แก่ประชาชนในท้องถิ่น

          ๔.บริหารงานยุติธรรม ให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ การพัฒนากฎหมายอาญาและระบบงานยุติธรรมให้ทันสมัยและรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การปรับปรุงแก้ไข กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเป็นต้น

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา

          ๑.รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดยะลา ศาลจังหวัดสาขาหรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลจังหวัดยะลา แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น

          ๒.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เขตอำนาจการดำเนินการ

           – เขตอำนาจการสอบสวนภายในท้องที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดยะลา   มีดังนี้

๑. สภ.เมืองยะลา ๘ .สภ.บาตูตาโมง
๒. สภ.ยะหา๙. สภ.ท่าธง
๓. สภ.รามัน๑๐. สภ.แม่หวาด
๔. สภ.กรงปินัง๑๑. สภ.ลำใหม่
๕ .สภ.ธารโต๑๒. สภ.โกตาบารู 
๖. สภ.บันนังสตา๑๓. สภ.ปะแต
๗. สภ.กาบัง๑๔. สภ.จะกว๊ะ
๑๕. สภ.ตาเซะ
วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากร

นายประทีป ศุภวิบูลย์ผล
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา

นายอุกฤษฏ์ อินทรยิ้ม
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้กลั่นกรองงาน

นางพชรกรองกาญจน์ สืบหิรัญ
รองอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา

นางสาวนันกรณ์ธันย์ นลธันย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา

นายสุขสวัสดิ์ บุญญะรัตนะ
นิติกรชำนาญการ

นางจริภา เรืองยังมี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุภัคชนก เพ็ญบูรณ์
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

นายวรรณกิจ บุญวิสูตร
พนักงานรับรถยนต์

นายฉันยะ ศิลมะโย
พนักงานขับรถยนต์

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
128 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์/โทรสาร. 073228508
E-mail: yala-ju@ago.go.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นางสาวสุภัคชนก เพ็ญบูรณ์ /E-mail: FKF_kukkik@hotmail.com