สำนักงานคดีปกครองยะลา
สำนักงานคดีปกครองสงขลา
สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9
สำนักงานคดีแรงงานภาค 9 (สงขลา)
สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงตรัง
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตรัง
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปัตตานี
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสตูล
สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง
สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี
สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง
สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี
สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง
สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา
สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล
สำนักงานอัยการภาค 9

หน่วยงานภายใน