ข่าวสาร/กิจกรรม

หากมีบุคคลใดเรียกรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือด้านคดีได้
โปรดแจ้งอัยการจังหวัดยะลาโดยตรง
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-7321-2011

ดาวน์โหลดเอกสารร้องเรียน

ความหมายของคำว่า “ผู้ต้องหา”

คือ บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดอาญา แต่ไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาล ในระหว่างนี้ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้…

          สิทธิขั้นพื้นฐานของ “ผู้ต้องหา”

 • 1. สิทธิที่จะไม่ถูกจับกุมโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • 2. สิทธิที่จะได้รับแจ้งให้ทราบว่าถ้อยคำที่ผู้ต้องหากล่าวนั้นอาจเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาได้
 • 3. สิทธิที่จะไม่ตอบคำถามของเจ้าพนักงานสอบสวนเว้นแต่คำถามที่ถามชื่อหรือที่อยู่ของบุคคลนั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตอบคำถามที่เป็นผลเสียแก่ตนเอง หรือให้การในชั้นสอบสวน
 • 4. สิทธิที่จะได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
 • 5. สิทธิพบและปรึกษาผู้ที่จะเป็นทนายความสองต่อสอง
 • 6. สิทธิที่จะให้ทนายความหรือคนที่ไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำของตนได้
 • 7. สิทธิที่จะได้รับการเยี่ยมตามสมควร
 • 8. สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับ ขู่เข็ญ ทรมาน หรือใช้วิธีหลอกลวงให้รับสารภาพ
 • 9. สิทธิที่จะได้รับการพยาบาลโดยเร็วเมื่อเจ็บป่วย
 • 10. สิทธิในการขอประกันต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วกรณีไม่ได้ประกันต้องได้รับแจ้งเหตุผลให้ทราบโดยเร็ว

          ความหมายของคำว่า “จำเลย”

คือ บุคคลที่ถูกฟ้องคดี โดยข้อหากระทำความผิดอาญา มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้…

          สิทธิขั้นพื้นฐานของ “จำเลย”

 • 1. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
 • 2. สิทธิในการขอประกันต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วกรณีไม่ให้ประกันต้องแจ้งเหตุผลให้จำเลยทราบโดยเร็ว
 • 3. สิทธิที่จะอุทธรณ์คัดค้านการไม่ให้ประกัน
 • 4. สิทธิที่จะพบทนายความเป็นการส่วนตัว
 • 5. สิทธิที่จะได้รับการเยี่ยมตามสมควร
 • 6. สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้
 • 7. สิทธิที่จะแต่งตั้งทนายความเพื่อสู้คดี
 • 8. สิทธิที่จะตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคำให้การของตนเมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว
 • 9. สิทธิที่จะตรวจดูสำนวนของศาลและขอคัดสำเนาโดยเสียค่าธรรมเนียม
 • 10. สิทธิที่จะตรวจดูสิ่งของที่ยื่นเป็นพยานหลักฐานและคัดสำเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้น ๆ ได้
 • 11. สิทธิที่จะได้รับสำเนาคำฟ้อง
 • 12. สิทธิที่จะได้รับการอ่านและอธิบายคำฟ้องให้ฟังและการสอบถามคำให้การจากศาล
 • 13. สิทธิที่จะให้การต่อสู้คดี
 • 14. สิทธิที่จะได้การสอบถามเรื่องทนายความก่อนเริ่มการพิจารณาคดี
 • 15. สิทธิที่จะคัดค้านคดีที่โจทก์ขอถอนฟ้องในคดีที่จำเลยได้ให้การแก้คดีแล้ว

20 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 07.00 น.

นายสัญญา สะอาด อัยการจังหวัดยะลา พร้อมคณะตัวแทนข้าราชการฝ่ายอัยการ บุคลากร และลูกจ้างของสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา เข้าร่วม “กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณวงเวียนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
นายเสกสรรค์ ยอดพิบูล รองอัยการจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจากอัยการจังหวัดยะลา
ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันคล้ายวันปราบดาภิเษก
ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
นายสัญญา สะอาด อัยการจังหวัดยะลา
ได้เข้าร่วมพิธีเจิรญพระพุทธมนต์และทำบุญตากบาตร และพิธีถวายพระพร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ในวันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
นายสัญญา สะอาด อัยการจังหวัดยะลา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพรบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖
นางสาวธัญญลักษณ์ เกตุศร อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีปกครองยะลา พร้อมด้วย
นายสัญญา สะอาด อัยการจังหวัดยะลา และข้าราชการฝ่ายอัยการในพื้นที่จังหวัดยะลา
ร่วมกิจกรรมเศารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา

สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา จัดพิธีละหมาดฮายัตฺ เพื่อขอพรแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ อาคารละหมาด สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา

นายสัญญา สะอาด อัยการจังหวัดยะลา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
เนื่องในโอกาสพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นายสัญญา สะอาด อัยการจังหวัดยะลา
วางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยพระองค์ท่านทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย พร้อมทั้งทรงขยายอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลไปทั่วแดนสุวรรณภูมิ
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นายสัญญา สะอาด อัยการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี ร่วมด้วย
นายประทีป ศุภวิบูลย์ผล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
พร้อมทั้งข้าราชการฝ่ายอัยการในอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา
ทำบุญประจำปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา

นายสัญญา สะอาด อัยการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี
การจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา

นายสัญญา สะอาด อัยการจังหวัดยะลา
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

นางสาวปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ อัยการจังหวัดยะลา
มอบหมายนายปราการ สังขอินทรี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

นางสาวปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ อัยการจังหวัดยะลา
เข้าร่วมพิธีการจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ๑๐ กุมภาพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖
เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของหน่วยพลเรือนอาสา ผู้เสียสละเพื่อบ้านเมืองทั้งในภาวะปกติและภาวะสงคราม

นางสาวปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ อัยการจังหวัดยะลา
พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อัยการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ นายเสกสรรค์ ยอดพิบูลย์ รองอัยการจังหวัดยะลา
พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕
ณ อาคารศรีนิบง เทศบาลนครยะลา

อัยการจังหวัดยะลามอบหมายให้ นายอำนาจ ศรีสว่าง รองอัยการจังหวัดยะลา
พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕”
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามช้างเผือก

นางสาวปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ อัยการจังหวัดยะลา
มอบหมายให้ นายวิศาล ตั้งมั่นคงวรกูล พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

นางสาวปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ อัยการจังหวัดยะลา
พร้อมด้วย อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับดคีจังหวัดยะลา
และข้าราชการฝ่ายอัยการจังหวัดยะลาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ อัยการจังหวัดยะลา
พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
และร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นการสักการะ
แด่พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ณ ศาลจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ อัยการจังหวัดยะลา
พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา โดยนางสาวปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ อัยการจังหวัดยะลา
จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โดยมีนางสาวธัญญลักษณ์ เกตุศร ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลงนามถวายพระพร และนำข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานอัยการภายในจังหวัดยะลา
กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา
และนางสาวปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ อัยการจังหวัดยะลา
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นางสาวปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ อัยการจังหวัดยะลา
พร้อมด้วย อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับดคีจังหวัดยะลา
และข้าราชการฝ่ายอัยการจังหวัดยะลา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ อัยการจังหวัดยะลา
พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา และ
นางสาวปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ อัยการจังหวัดยะลา
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ อัยการจังหวัดยะลา
พร้อมด้วย อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับดคีจังหวัดยะลา
และข้าราชการฝ่ายอัยการจังหวัดยะลาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ อัยการจังหวัดยะลา
มอบหมายให้นายวิศาล ตั้งมั่นคงวรกูล เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวปิยะวรรณ สรวยสุวรรณ อัยการจังหวัดยะลา
มอบหมายให้นายอำนาจ ศรีสว่าง เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ
เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี

วันที ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวธัญญลักษณ์ เกตุศร อัยการจังหวัดยะลา
ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๕
วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะบูชา เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวธัญญลักษณ์ เกตุศร อัยการจังหวัดยะลา
ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวธัญญลักษณ์ เกตุศร อัยการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายชาติทนง กอเชื่อคุก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวธัญญลักษณ์ เกตุศร อัยการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายชาติทนง กอเชื่อคุก ร่วมวางพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวธัญญลักษณ์ เกตุศร อัยการจังหวัดยะลา
พร้อมทั้งข้าราชการฝ่ายอัยการ และเจ้าหน้าที่ ของ สำนักงานอัยการสูงสุด
ภายในอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวธัญญลักษณ์ เกตุศร อัยการจังหวัดยะลา พร้อมทั้ง ข้าราชการฝ่ายอัยการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ภายในอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Bing Cleaning Day ทำความสะอาดภายในบริเวณสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวธัญญลักษณ์  เกตุศร ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย


เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานอัยการสูงสุด

          พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ทรงวางรากฐานระบบกฎหมาย และกระบวนยุติธรรมแก่ชาติไทย และทรงเคยปฏิบัติพระราชกรณียกิจอำนวยความยุติธรรมแก่ไพร่ฟ้าประชาชน ในยกกระบัตร เป็น อัยการ

        อัยการไทยได้ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระยะเริ่มแรกมีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบอัยการในประเทศภาคพื้นยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ต่อมาได้เปลี่ยนไปใช้ตามระบอบอัยการอังกฤษ มีอัยการเป็นโจทก์ฟ้องผู้กระทำผิดต่อศาล จำเลยมีสิทธิสู้คดี โดยศาลวางตัวเป็นกลาง เป็นผู้ตัดสินคดี

        เดิมเมื่อตั้งกระทรวงยุติธรรมในปี ร.ศ.110 ยังไม่มีกรมอัยการ คงมีแต่กรมรับฟ้องและรับเรื่องราว ทั้งแพ่งและอาญา ต่อมาวันที่ 1 เมษายน ร.ศ.112 หรือ พ.ศ.2436 จึงได้ตั้งกรมอัยการขึ้น เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม มีหลวงรัตนาญัปติ ต่อมาเป็น “ขุนหลวงพระยาไกรสี” เป็นอธิบดีคนแรก มีหน้าที่ราชการเป็นทนายหลวง ว่าความแผ่นดินในศาลทั้งปวง ณ สนามสถิตยุติธรรม และศาลกงสุลต่างประเทศ อัยการรุ่นแรกมี นายมี นายจัน นายโหมด นายสอน นายเขียว เป็นต้น

        ในการตั้งกรมอัยการครั้งแรกนี้ อัยการถือเป็นข้าราชการตุลาการ สามารถปรับเปลี่ยนหน้าที่กันได้ ดังเช่นเมื่อวันที่ 5 เมษายน ร.ศ.116 กระทรวงยุติธรรม ได้สั่งย้ายขุนหลวงพระยาไกรสี อธิบดีกรมอัยการ เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ต่อมาย้ายพระยาเทพวิทูร (บุญช่วย วณิกกุล) อธิบดีกรมอัยการไปเป็นประธานศาลฎีกา พระยามานวราชเสวี จากอธิบดีผู้พิพากษาศาลคดีต่างประเทศมาเป็นอธิบดีกรมอัยการ

        ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2465 กรมอัยการได้โอนจากกระทรวงยุติธรรมมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 กรมอัยการจึงได้แยกออกจากกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นหน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวงใด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยตรง เปลี่ยนชื่อจากกรมอัยการเป็นสำนักงานอัยการสูงสุด ปัจจุบันสำนักงานอัยการสูงสุดไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม แต่เป็นองค์กรอื่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา

          เดิมอาคารสถานที่ปฏิบัติราชการอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดยะลา ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 สำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดงบประมาณในการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ จำนวน 44,250,000 บาท บริเวณสถานที่ที่แต่เดิมเป็นบ้านพักของพนักงานอัยการและข้าราชการ โดยได้มีการรื้อบ้านพักที่มีอยู่แต่เดิม แล้วสร้างสำนักงานแห่งใหม่เป็นอาคาร 3 ชั้น และมีบ้านพักของอัยการจังหวัด จำนวน 1 หลัง บ้านพักของข้าราชการธุรการจำนวน 4 หลัง ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี จึงแล้วเสร็จ สำนักงานอัยการจังหวัดยะลาหลังใหม่เริ่มเปิดใช้ทำการอย่าง เป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ตั้งอยู่ที่ 128 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตราประจำสำนักงาน

รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่นพระสุริยกานต์
และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

                    สำนักงานอัยการสูงสุด แต่เดิมเป็นกรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดจึงเป็นรูปตราราชสีห์ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้มี การกำหนดเครื่องหมายราชการและเครื่องหมายแสดงสังกัดขึ้นใหม่สำหรับใช้เป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแสดงสังกัด ใช้กับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้บัญญัติให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับกับข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนได้บัญญัติให้เครื่องหมายแบบข้าราชการพลเรือน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้บัญญัติให้การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด สำหรับใช้กับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ต้องออกเป็นกฎสำนักนายกรัฐมนตรี

                    สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ

ตามบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 129) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109 ตอนที่ 40 หน้า 104-105 และออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 เล่ม 109ตอนที่ 51 หน้า 4-5 กำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักอัยการสูงสุด เป็นรูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานเหนือพระแว่น สุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

                   เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายแสดงสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเปลี่ยนจากรูปตราราชสีห์เป็น รูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานเหนือพระแว่น พระสุริยกานต์ และตราชูรูปพระขรรค์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีความหมายถึงอำนาจหน้าที่ในการเป็นทนายแผ่นดิน การใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และเด็ดขาด มีชัยชนะเหนืออธรรม

ภารกิจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด

 •            1.การอำนวยความยุติธรรม ได้แก่ ดำเนินคดีอาญาในศาลตามอำนาจหน้าที่ในฐานะทนายแผ่นดินพิจารณาสำนวนการสอบสวนและวินิจฉัยสั่งคดีอาญา ร่วมสอบสวนเด็กในคดีอาญา การชันสูตรพลิกศพ ร่วมไต่สวนคดี ป.ป.ช. และการสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร ดำเนินการตามความร่วมมือ ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา
 •           2.รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ได้แก่ ดำเนินคดีแพ่งแทนรัฐ หน่วยงานของรัฐ และนิติบุคคลในฐานะทนายแผ่นดิน ให้คำปรึกษาในด้านกฎหมาย ตอบข้อหารือ และตรวจร่างสัญญาให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐดำเนินคดี ปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 •           3.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชนให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี การทำนิติกรรมสัญญา และให้คำปรึกษาในด้านกฎหมาย แก่ประชาชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโชยน์ของประชาชนโดยดำเนิน
  คดีแพ่งตามอำนาจหน้าที่ของ พนักงานอัยการ ตามที่กฎหมายกำหนด ประนอบข้อพิพาทในชั้นพนักงานอัยการและส่งเสริมการประนอมข้อพิพาท แก่ประชาชนในท้องถิ่น
 •           4.บริหารงานยุติธรรม ให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ การพัฒนากฎหมายอาญาและระบบงานยุติธรรมให้ทันสมัยและรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การปรับปรุงแก้ไข กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเป็นต้น

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา

           อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา  มีอำนาจหน้าที่

          1.รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุดภายในเขตท้องที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดยะลา ศาลจังหวัดสาขาหรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลจังหวัดยะลา แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งว่าด้วยการนั้น

          2.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          เขตอำนาจการดำเนินการ

– เขตอำนาจการสอบสวนภายในท้องที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดยะลา   มีดังนี้

 • 1.สภ.เมืองยะลา
 • 2.สภ.ยะหา
 • 3.สภ.รามัน
 • 4.สภ.กรงปินัง
 • 5.สภ.ธารโต
 • 6.สภ.บันนังสตา
 • 7.สภ.กาบัง
 • 8.สภ.บาตูตาโมง
 • 9.สภ.ท่าธง
 • 10.สภ.แม่หวาด
 • 11.สภ.ลำใหม่
 • 12.สภ.โกตาบารู
 • 13.สภ.ปะแต
 • 14.สภ.จะกว๊ะ

เขตอำนาจศาล

 • -ศาลจังหวัดยะลา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”


พันธกิจ (Missions)

 1. อำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พึ่งพิงได้บนพื้นฐานของความเสมอภาค
 2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 3. รับรู้ ดูแล แก้ปัญหาในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านกฎหมาย
 4. พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกบนฐานความเชี่ยวชาญ

โครงสร้าง (Structure)


ค่านิยมร่วม “PUBLIC”

 • P : People First       ประชาชนมาที่หนึ่ง
 • U : Uprightness      เป็นที่พึ่งความยุติธรรม
 • B : Betterment       คิดและทำเพื่อพัฒนา
 • L : Lawfulness      รักษากฎหมายด้วยเหตุผล
 • I : Integrity       ประพฤติตนซื่อสัตย์และโปร่งใส
 • C : Collaboration       ร่วมมือร่วมใจสู่เป้าหมาย

บุคลากร

นายสัญญา สะอาด
อัยการจังหวัดยะลา
นายวิศาล ตั้งมั่นคงวรกูล
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้กลั่นกรองงาน)
นายวิรัตน์ สุขเพ็ง
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้กลั่นกรองงาน)
นายรณภพ สุรัตนสิงห์
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
(ผู้กลั่นกรองงาน)
นายศักดา บัญชาพัฒนศักดา
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายพนา โสตถิยาภัย
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายปราการ สังขอินทรี
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายอำนาจ ศรีสว่าง
อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายกฤตวิทย์ สิทธิศักดิ์
รองอัยการจังหวัด
นายเสกสรรค์ ยอดพิบูลย์
รองอัยการจังหวัด
นางสาววรรณิษา ทิพย์ด้วง
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
นางดวงดาว ประทุมวัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางสาวกันยารักษ์ บุญรักษ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางกมลวรรณ พุ่มเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวซัลมา ปาเน๊าะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวรสวัณต์ กมลพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวนัฐฐินี เหมมัน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวมัทนี ยอดขวัญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายโกศล ทำหวัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวทิวาพร ทองนวล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวจิราพรรณ รมณารักษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวพัตราภรณ์ ชัยดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายอนุรักษ์ เสนาชาติ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวกรกนก ชาญเชิงพานิช
นิติกรปฏิบัติการ
นายวิสุทธิพรรษ์ อินทมะโน
นิติกรปฏิบัติการ
นางอัญญากร คุ้มธนกิจ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายศิวัชณัฐ ชินวัชรวิศว์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวไซนะ กาเดร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนูรียาตี เปาะฮีแต
ล่าม
นางโสภา จินตนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางมนทิพย์ บัวแก้ว
พนักงานทำความสะอาด
นางทัศนีย์ วัฒนกุล
พนักงานทำความสะอาด
นางปุณยนุช ชุมทอง
พนักงานทำความสะอาด
นายปิยะพันธ์ แก้วมณี
พนักงานขับรถยนต์
นายเอกรัตน์ ศรีรุ่ง
พนักงานขับรถยนต์
นายอุเทน รอดพล
คนสวน
นางสาวภัทรจิตรา ชุมทอง
คนสวน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดยะลา

ลำดับชื่อ – สกุลรับตำแหน่ง สิ้นสุด
1.นายสวัสดิ์  วิชัยดิษฐ์ 10 พ.ค. 2480
2.นายอี้  ช้างบุญชู11 พ.ค. 2580 
3.นายเชษฐ์  ชีวะธรรม 8 ม.ค. 2488
4.นายชัยวัฒน์  เกษมรัชดารักษ์9 ม.ค. 24887 ม.ค. 2489
5.นายเยื้อน  ติปยานนท์8 ม.ค. 24897 มิ.ย. 2497
6.นายสว่าง  สุนทรลักษณ์8 มิ.ย. 249723 ธ.ค. 2500
7.นายสวัสดิ์  โสภณวสุ24 ธ.ค. 250011 ก.พ. 2501
8.นายเยื้อน  ติปยานนท์12 ก.พ. 250111 มี.ค. 2503
9.นายเชิญ  มีชูขันธ์12 มี.ค. 250329 ธ.ค. 2506
10.นายทวี  ทองธวัช30 ธ.ค. 250615 พ.ค. 2512
11.นายวัฒนา  วานิชผล16 ธ.ค. 251219 พ.ค. 2516
12.นายภุชงค์  จิตรภิรมย์ศรี20 ธ.ค. 2516– 10 ก.พ. 2518
13.นายวิบูลย์  คีรีพัฒน์11 ก.พ. 2518 –  26 มิ.ย. 2520
14.นายสหาย  ทรัพย์สุนทรกุล27 มิ.ย. 2520 –  6 ธ.ค. 2521
15.นายเมธินทร์  รักชาติเจริญ7 ธ.ค. 252131 ส.ค. 2522
16.นายสุรินทร์  สกลยา1 ก.ย. 2522 – 2 เม.ย. 2525
17.นายชัชวาล  เอื่อมพิภักดิ์3 เม.ย. 2525 – 30 เม.ย. 2526
18.นายบรรณสิฎฐิ์  สุวรรณ1 พ.ค. 2526 –  14 เม.ย. 2528
19.นายเดช  บูสะมัญ15 เม.ย. 2528 – 7 พ.ค. 2532
20.เรืออากาศเอกโกเมศ  ม่วงอ่อน8 พ.ค. 2532 1 ต.ค. 2536
21.นายอาทิตย์  บัวทอง3 พ.ค. 2536  – 30 เม.ย. 2537
22.นายสุรเชษฐ์  ศรีกระจ่าง1 พ.ค. 2537 – 1 ต.ค. 2538
23.นายนิวาส  นิวาสวุฒิกิจ2 ต.ค. 2538 – 4 ต.ค. 2539
24.นายยุทธี  อุปถัมภ์5 พ.ค. 2539 – 30 เม.ย. 2541
25.นายราฆพ  โกสิยานันท์1 พ.ค. 2541 – 30 เม.ย. 2543
26.นายชัยวัฒน์  ตันติ์เปล่ง1 พ.ค. 2543 – 30 เม.ย. 2544
27.นางอินทปรานี  สุมาวงศ์2 พ.ค. 2544 – 6 พ.ค. 2545
28.นายมงคล  ไชยเจริญ7 พ.ค. 2545 – 27 เม.ย. 2546
29.นายสุรัตน์  มังคุด28 เม.ย. 2546 – 2 พ.ค. 2547
30.นายนรศักดิ์  นรภักดิ์สุนทร3 พ.ค. 25471 เม.ย. 2548
31.นายสุชาติ  จันทร์มี4 เม.ย. 2548 – 30 มี.ค. 2549
32.นายแดง  พึ่งล้อม2 พ.ค. 2549 – 1 เม.ย. 2550
33.ร้อยเอกวรศักดิ์  เรืองศรี1 เม.ย. 2550 – 30 มี.ค. 2551
34.นายธนิต  นกหนู1 เม.ย. 2551 – 31 มี.ค. 2552
35.นายอนุรักษ์  สวัสดิ์บุรี1 เม.ย. 2552 – 31 มี.ค. 2554
36.ร้อยเอกวรศักดิ์  เรืองศรี  1 เม.ย. 2554 – 30 มี.ค. 2556
37.นายอนุรักษ์  สวัสดิ์บุรี 1 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค. 2558
38.นายทรงกลด  วารายานนท์1 เม.ย. 2558 31 มี.ค. 2559
39.นายมนัสชัย  ฉิมมี1 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560
40.นายอำนวย  ยกสมบัติ1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561
41.นายนิติกร  จิรภัทรพงษ์1 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2562
42.นายอดิศักดิ์  สุทธิโยธิน1 เม.ย. 2562 –  31 มี.ค. 2564
43.นางสาวธัญญลักษณ์  เกตุศร1 เม.ย. 256431 มี.ค. 2565
44.นางสาวปิยะวรรณ  สรวยสุวรรณ1 เม.ย. 256531 มี.ค. 2566
45.นายสัญญา สะอาด1 เม.ย. 2566ปัจจุบัน

สถิติงาน

ลำดับ ประเภทคดี พ.ศ.
2560 2561 2562 2563 2564 2565
1 สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา (ส.1) 2,470 2,625 2,060 2,424 2,259 1,134
2 สำนวนคดีฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (ส.1 ฟื้นฟู) 234 344 419 397 593 86
3 สำนวนปรากฎตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (ส.2) 262 348 211 244 191 186
4 สำนวนคดีเปรียบเทียบปรับ (ส.2 ก)  1,484 1,651 877 1,582 637 518
5 สำนวนไม่ปรากฎตัวผู้กระทำผิด (ส.3) 323 417 316 267 117 115
สำนวนฟ้องความอาญาด้วยวาจาก (ส.4 วาจา) 1,451 1,412 1,300 1,615 1,017 1,176
7 สำนวนคดีอาญาที่แก้ต่าง (ส.5)
8 สำนวนคดีแพ่ง (ส.5 ก) 21 26 42 43 15 19
9 สำนวนชันสูตรพลิกศพ (ส.12) ตายระหว่างควบคุม 5 7 5 5 3 8
10 สำนวนชันสูตรพลิกศพ (ส.12 ก) ตายผิดธรรมชาติ 6 21 13 20 23 15
11 สำนวนคดีมาตรการ (ริบทรัพย์) 6 18 9 12 9 14
  รวม 6,262 6,869 5,252 6,609 4,864 3,271
               

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา
128 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทร : 0 7321 1181, 0 7321 2011, 0 7321 2074, 0 7321 5017
โทรสาร : 0 7321 2011 ต่อ 222
E-mail : yala@ago.go.th, yala.ago2020@gmail.com

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายประจำจังหวัดยะลา

สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา
128 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทร : 0 7321 1181, 0 7321 2011, 0 7321 2074, 0 7321 5017 ต่อ 5
โทรสาร : 0 7321 2011 ต่อ 222
E-mail : ptd.yala@ago.go.th

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนบรมราชชนนี
77/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทร : 0 2434 8325 – 27 ต่อ 601 – 605
E-mail : ptd@ago.go.th
เว็บไซต์ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย