ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (7 กุมภาพันธ์ 2567)

เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการอัยการ เลขที่ 17 ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์NO Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (11 มกราคม 2567)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณเครื่องสแกนเนอร์ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงครามโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (9 มกราคม 2567)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566)

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (30 ตุลาคม 2566)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้เาราชการฝ่ายอัยการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (3 ตุลาคม 2566)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 2 หลัง ด้วยวสิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (27 กันยายน 2566)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ อาคารสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (26 กันยายน 2566)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (26 กันยายน 2566)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (26 กันยายน 2566)

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (27 กันยายน 2566)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (26 กันยายน 2566)

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม(21 กันยายน 2566)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (17 กรกฎาคม 2566)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566)

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (13 กรกฎาคม 2566)

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (21 เมษายน 2566)

เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 รายการ

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (18 เมษายน 2566)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566)

ประกาศ เจตนารมณ์

เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (11 มกราคม 2566)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565)

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (6 ตุลาคม 2565)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565)

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (29 กันยายน 2565)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการ สำนักงานคดีปราบกรามการทุจริตภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (26 กันยายน 2565)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ อาคารสำนักงานคดีปราบกรามการทุจริตภาค 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (26 กันยายน 2565)

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (26 กันยายน 2565)

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (22 กันยายน 2565)

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (12 กันยายน 2565)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (2 กันยายน 2565)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบภาพและเสียงห้องประชุมของสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม (6 กรกฎาคม 2565)

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565) 

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมครุภัณฑ์ประจำบ้านพัก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

     – ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด (รายละเอียด click)

     – เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (รายละเอียด click)

     – แบบรูปรายการงานก่อสร้าง (รายละเอียด click)

     – มาตรฐานครุภัณฑ์ (รายละเอียด click)

     – แบบรูปบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 3 (รายละเอียด click)

     – สุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) และแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) (รายละเอียด click)

     – สรุปราคาค่าก่อสร้างและแบบแสดงปริมาณงานและราคา (ตารางเปล่า) (รายละเอียด click)

ประกาศร่าง TOR / หนังสือเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมครุภัณฑ์ประจำบ้านพัก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

     – ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด (รายละเอียด click)

     – เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด click)

     – แบบรูปรายการงานก่อสร้าง (รายละเอียด click)

     – มาตรฐานครุภัณฑ์ (รายละเอียด click)

     – แบบรูปบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 3 (รายละเอียด click)

     – สุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) และแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) (รายละเอียด click)

     – สรุปราคาค่าก่อสร้างและแบบแสดงปริมาณงานและราคา (ตารางเปล่า) (รายละเอียด click)

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564) รายละเอียด Click


สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้
ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

———————————–

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบ
พระราชกรณียกิจ ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชสมบัติ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์ มีดังต่อไปนี้

โครงการแกล้งดิน

 แกล้งดิน เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด โดยมีการขังน้ำไว้ในพื้นที่ จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้ดินเปรี้ยวจัด จนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน้ำออกและปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้


กังหันน้ำชัยพัฒนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการวิจัย และพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้น เพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ ทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี และสามารถประยุกต์ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และเพิ่มออกซิเจนให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร


โครงการปลูกหญ้าแฝก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำจากเอกสารของธนาคารโลก ที่นาย Richard Grimshaw ได้ทูลเกล้าฯ ถวายและพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝก โดยให้ทรงทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน จนปัจจุบันมีหน่วยงานกว่า 50 หน่วยงานดำเนินงานสนองพระราชดำริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ส่งผลให้การดำเนินงานก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ


โครงการฝนหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริส่วนพระองค์ในเรื่องการจัดทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยมีการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนหลวงขึ้น ซึ่งจะใช้สารเคมีโปรยในท้องฟ้าจนกระทั่งไอน้ำอิ่มตัวและกลั่นตัวออกมากลายเป็นเม็ดฝน


โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานโครงการแพทย์หลวงพระราชทาน เมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยที่มีการจัดเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่า และอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

———————————–

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
มอบหมายให้ พ.ต.ท.จิรันธนิน สุสัณฐิตพงษ์ รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

———————————–

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

———————————–

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566
ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

———————————–

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
ร่วมพิธีเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

———————————–

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
มอบหมายให้ นางสาวสุชลิตา รำจวนจร รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

———————————–

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566
(Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

———————————–

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

———————————–

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

———————————-

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566
ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

———————————–

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566 นายชญานนท์ พยาเวช อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566
ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

———————————–

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภกิจ อ่วมทับ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอัมพวันเจติยาราม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

———————————

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภกิจ อ่วมทับ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566
ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

————————————–

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 นายศุภกิจ อ่วมทับ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

————————————————

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2566

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 นายศุภกิจ อ่วมทับ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายอาคม ทองศิริ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ร่วมพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2566
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

————————————–

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 นายศุภกิจ อ่วมทับ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ พ.ต.ต.วัฒนา บุญเหิน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระราชบิดาแห่งอักษรไทย
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

———————————

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 นายศุภกิจ อ่วมทับ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ณ วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

——————————

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 นายศุภกิจ อ่วมทับ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

————————————-

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ทำบุญตักบาตรและปล่อยปลา
ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 นายศุภกิจ อ่วมทับ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เจริญจิตตภาวนา ทำบุญตักบาตรและปล่อยปลา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

——————————–

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายศุภกิจ อ่วมทับ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

—————————————

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายศุภกิจ อ่วมทับ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

——————————————-

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 

วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายศุภกิจ อ่วมทับ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
มอบหมายให้ พ.ต.ท.จิรันธนิน  สุสัณฐิตพงษ์ รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี
ต่อปวงชนชาวไทย ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

————————————————–

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายศุภกิจ อ่วมทับ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
มอบหมายให้ พ.ต.ท.จิรันธนิน  สุสัณฐิตพงษ์ รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
และพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

———————————————————

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายศุภกิจ อ่วมทับ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

——————————–

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายศุภกิจ อ่วมทับ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม  มอบหมายให้นายปิยะ นาวารัตน์ รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ณ ลานศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

————————————-

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายศุภกิจ อ่วมทับ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

——————————-

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล,
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน,
พิธีมอบทุนอุปการะเด็กชนบท กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพนะเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.00 น. นายศุภกิจ อ่วมทับ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม 
มอบหมายให้นางสาวสุชลิตา รำจวนจร รองอัยการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล, พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ,
พิธีมอบทุนอุปการะเด็กชนบท กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

———————————————————————

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายศุภกิจ อ่วมทับ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการธุรการ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
และพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

______________________________________________________________________________

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. นางสาวสมสวาท เทพนำโสมนัสส์ อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม 
นำข้าราชการธุรการร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

เกี่ยวกับสำนักงาน

  ประวัติสำนักงาน

                               อัยการจังหวัดสมุทรสงครามคนแรก คือ หลวงอุชุงคดี ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2469 – ตุลาคม พ.ศ.2472 เป็นบุตรพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน) มารดาชื่อ สุ่น (สกุลเดิม ณ บางช้าง) รับราชการยศอำมาตย์ตรี ตำแหน่ง อัยการจังหวัด-สมุทรสงคราม สมรสกับ นึก (สกุลเดิม ไกรฤกษ์) มีบุตรคือ พันตำรวจเอกทำเนียบ และนาวาเอก (พิเศษ) สมารมภ์ และมีธิดากับภรรยาชื่อ สวน (สกุลเดิม สินธุเสถ) มีบุตรคือ ร้อยตำรวจตรีอิสเรส มีธิดาคือ มัณฑนา เป็นหม่อมในหม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย

ภาพ : หลวงอุซุงคดี
ภาพ : หลวงอุชุงคดี ท่านสุ่น บุนนาค มารดา
  และ พ.ต.อ. ทำเนียบ บุนนาค บุตรชายในวัยเยาว์

วิสัยทัศน์ของสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

“ประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริหาร
บริการด้วยความเสมอภาครวดเร็วฉับไวใส่ใจประชาชนร่วมมือร่วมใจ
ทำงานกันเป็นทีม ระบบสารสนเทศเป็นเลิศ
เน้นความเป็นระเบียบและความสะอาดของสำนักงานอัยการ”

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

อัยการเป็นหน่วยงานอิสระ เดิมสังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้ออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงใด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยจากเปลี่ยนชื่อจากกรมอัยการเป็น “สำนักงานอัยการสูงสุด” เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง “อธิบดีกรมอัยการและรองอธิบดีกรมอัยการ” เป็น “อัยการสูงสุดและรองอัยการสูงสุด” โดยมีวัตถุประสงค์ให้อัยการเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งขึ้น และไม่ถูกก้าวก่ายในการดำเนินคดี

อำนาจหน้าที่ของอัยการ

1. อำนาจความยุติธรรม ได้แก่ การบริหารงานยุติธรรมในส่วนของฝ่ายบริหารของรัฐเพื่อให้เกิดความสงบ เรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยพนักงานอัยการเป็นผู้พิจารณาหลักฐานในสำนวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนเสนอมา แล้ววินิจฉัยสั่งคดี ตลอดทั้งดำเนินคดีอาญาของศาลในฐานะทนายแผ่นดินตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ

2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ได้แก่การพิจารณาและให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายแก่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตรวจร่างสัญญาตอบข้อหารือ ตลอดจนทั้งดำเนินคดีในศาลในฐานะทนายแผ่นดินแทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

3. คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้แก่การคุ้มครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ เป็นอำนาจของพนักงานอัยการ เช่น ในคดีแพ่งให้พนักงานอัยการเข้าไปคุ้มครองสิทธิของบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ คนสาบสูญ การร้องของให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก นอกจากนั้นยังดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ประชาชนผู้ยากไร้โดย จัดหาทนายอาสาให้ ตลอดทั้งการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

ผังกระบวนงาน

สถิติคดี

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่) ชั้น3
ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร. 0 3471 1085 โทรสาร 0 3471 1085 E-mail : skram@ago.go.th

Loading